Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Česká filozofie v evropském kontextu (3928)
Základní informace
Česká filozofie v evropském kontextu
Kód varianty (CID): 6146
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra občanské výchovy a filosofie [41-KOVF]
prezenční
čeština
Dvousemestrální program v rozsahu 30 hodin se zabývá filozofickými směry 20. století: pozitivismem, fenomenologií, postmodernou. Ontologií, gnozeologií a etikou současné doby. Dalšími tématy jsou: postavení vědy a filozofie v dnešní době. Specifický cíl: filozofie výchovy, péče o duši jako smysl života, filozofie těla a tělesnosti, zdraví a nemoci, života a smrti, problém celku v myšlení a poznávání.
Student porozumí hlubinným souvislostem evropské tradice z jejích ontologických základů, k nimž patří filosofie, vzdělání a lidství člověka.
Česká filozofie v evropském kontextu
Bude upřesněno
Věk nad 60 let, SŠ vzdělání, zaslání přihlášky a platba ve stanovených termínech.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Filozofie a etika (0223)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Garant a místo
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Katedra občanské výchovy a filosofie
Katedra občanské výchovy a filosofie
Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1
Termín a délka
2020/2021
zimní semestr
2
30 (v hodinách celkem)
jednou za 14 dní
Pátek
Poplatky a financování
100 Kč / kurz
Poplatek za program (2 semestry) uhraďte v termínu od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020 převodem na účet PedF UK: KB, a. s., Praha 1, čís. účtu: 85236011, kód banky: 0100, variabilní symbol: 671120.

Do zprávy pro příjemce VŽDY uveďte celé své příjmení a jméno (příklad: NOVÁK Jan).
Pokud za Vás hradí platbu rodina, přítel, jiný kolega, je nutné napsat do zprávy pro příjemce Vaše jméno. Nikoliv jméno osoby, která za Vás platila.

Účastníci mohou platit také v hotovosti, a to výhradně na Pokladně PedF v ul. Magdalény Rettigové 4, Praha 1. Zde obdrží doklad o zaplacení, kde bude uvedeno jméno programu U3V a jméno účastníka programu.
osvobozeno
Přihláška
PedF UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Lucie Bubrín
lucie.bubrin@pedf.cuni.cz
221 900 341
30.06.2021
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK