Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Aplikovaná improvizace (IMPRO)
Základní informace
Aplikovaná improvizace
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
KURZ pro doktorandy a zaměstnance PřF UK
3. 6. - 7. 6. 2020
Příjezd v podvečer prvního dne, odjezd po obědě posledního dne.

Kurz rozvíjí prezentační a komunikační dovednosti, týmovou spolupráci a kreativitu účastníků.
Kurz je vhodný zejména pro uchazeče, kteří trpí jakoukoli formou sociální úzkosti (trémou).
(Upozornění pro zájemce - nejedná se o terapii ani divadlo.)

Lektoři: Michela Puchalková, Vladimír Kos, Helena Ferklová
Aplikovaná improvizace
Konkrétně se naučíte:
- být komfortní při veřejném vystupování, v nečekaných situacích, ve společnosti cizích lidí, v navazování kontaktů
- pravidla improvizace aneb jak funguje umění reagovat na nečekané
- reagovat na nepřipravitelné situace, setkání, rozhovor
- vzájemně spolupracovat, naslouchat sobě i druhým a společně rozvíjet nápady
- reagovat obratně a s humorem na nečekané
- rozvíjet pozorovací schopnosti, cit pro detail a umění vidět věci v souvislostech

24
Zájemci musí být doktorandy nebo zaměstnanci Přírodovědecké fakulty UK.
Absolventi kurzu se mohou na tento kurz přihlásit pouze jako náhradníci. Tj. doplní nenaplněnou kapacitu kurzu po deadlinu pro provedení úhrady plateb rezervovaných míst (datum pro aktuální rok je vždy uvedeno v pokynech pro přihlášené). Plnohodnotnou rezervaci místa v kurzu si mohou vytvořit znovu až po třech letech od absolvování (rok absolvování + 3).
1) Absolvování školení o bezpečnosti práce v úvodu kurzu (poučení o povinnostech účastníků CŽV z hlediska pravidel bezpečnosti práce, ochrany zdraví, požární ochrany a předcházení škodám při výuce v terénu), absolvování školení účastníci stvrdí na místě svým podpisem na prezenční listinu. 2) Písemné potvrzení o uzavření licenční smlouvy o pořizování a využívání fotografií z kurzu. Licenční smlouvu účastníci stvrdí na místě svým podpisem.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Helena Ferklová
Oddělení podpory vědy
Oddělení podpory vědy
Pec pod Sněžkou - Horská chata Univerzity Karlovy
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Červen
03.06.2020
Krátkodobé
32 (v hodinách celkem)
pětidenní kurz
Středa - Neděle
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1950 Kč / program
Kurzovné, ubytování a strava (plná penze).
osvobozeno
Přihláška
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LluRmQixHZtU06-303mujySytP8A9uajjTeHsyBizO4/edit?usp=sharing
Oddělení podpory vědy
Mgr. Helena Ferklová
helena.ferklova@natur.cuni.cz
221951968
20.04.2020
Další informace
https://docs.google.com/document/d/18SO3CVpL_0nTlnvj7YMZVH_b6D0Fx8ZDrxBIzySfZR8/edit?usp=sharing
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK