Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
KURZ SPORTOVNÍHO PARAŠUTISMU (6123)
Základní informace
KURZ SPORTOVNÍHO PARAŠUTISMU
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Technické a úpolové sporty [51-600600]
prezenční
čeština
Kurz seznamuje se základy parašutismu. Posluchači budou seznámeni s teorií seskoků, ovládání padáku, výskoku z letzadla a přistání na zemi. Kurz bude ukončen po absolvování seskoků.
KURZ SPORTOVNÍHO PARAŠUTISMU
Kurz bude rozdělen do dvou výukových bloků. Na blok teoretické části a praktické části. Teoretická část obsahuje seznámení s bezpečností a správnou manipulaci s padákem. Výstroj a výzbroj parušutisty. Letecký předpis. Základy aerodynamiky, meteorologie, konstrukce padáku a jeho ovládání. Bezpečnostní předpisy. Teoretická část bude zakončena testem. Praktická část se bude skládat ze tří základních seskoků z výšky 1000 metrů.
30
žádné

Podrobnosti v rozvrhu
Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
závěrečná praktická zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
3
Garant a místo
Mgr. Ing. Miloš Fiala, Ph.D.
Technické a úpolové sporty
Centrum CŽV a služeb
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Květen
13.05.2020
Krátkodobé
30 (v hodinách celkem)
Středa - Neděle
13.5.2020
14.5.2020
15.5.2020
16.5.2020
17.5.2020
Poplatky a financování
4500 Kč / program
Přihláška
UK FTVS, José Martího 31, Praha 6 - Vokovice
Centrum CŽV a služeb
Mgr. Libuše Čadová, Ph.D.
cadova@ftvs.cuni.cz
20 17 2250
30.04.2020
Další informace
http://www.ftvs.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK