Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Tutor první pomoci (6116)
Základní informace
Tutor první pomoci
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: 1. lékařská fakulta
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze [11-00250]
prezenční
angličtina
Výuka první pomoci; Základy první pomoci; První pomoc u závažných poranění; Šok; Neodkladná KPR; KPR u dětí; KPR ve zvláštních situacích; Prvbí pomoc u akutních stavů u neúrazových příčin; Neodkladná KPR s použitím AED; Simulace v první pomoci
Celoživotní vzdělávání nelékařů - zájmový
25. 2. - 9. 6. 2020
Výuka první pomoci; Základy první pomoci; První pomoc u závažných poranění; Šok; Neodkladná KPR; KPR u dětí; KPR ve zvláštních situacích; Prvbí pomoc u akutních stavů u neúrazových příčin; Neodkladná KPR s použitím AED; Simulace v první pomoci
Prerekvizity:
B83010 První pomoc, vstupy kliniků
B80032 Ošetřovatelství
B80036 Prázdninová praxe - základy péče o nemocné
absolvování 3. ročníku studia

Splnění podmínek kontroluje ÚTPO.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Jana Heczková, Ph.D.
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK, Albertov 7, 128 00 Praha 2
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Únor
25.02.2020
1
90 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / program
Přihláška
SIS
Eva Svobodová
eva.svobodova@lf1.cuni.cz
224964571
23.02.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK