Jak napsat životopis a motivační dopis na přijímací zkoušky na VŠ (6098)
Základní informace
Jak napsat životopis a motivační dopis na přijímací zkoušky na VŠ
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Katedra marketingové komunikace a public relations [23-KMKPR]
prezenční
čeština
Cílem kurzu je poskytnout uchazečům základní informace a tipy, jak vhodně napsat motivační dopis a sestavit CV pro přijímací zkoušky. Kurz probíhá ve dvou setkáních. Na prvním setkání se studenti seznámí s teoretickými přístupy a formou psaní těchto dokumentů. Na druhé setkání dostanou za úkol oba dokumenty zpracovat sami za sebe a společně je na hodině opraví – budou se komentovat nejčastější chyby, ale i diskutovat o tom, jak vhodně formulovat informace a narativní linii motivačního dopisu (které informace zdůraznit, které vynechat). Kurz je vhodný jako příprava pro druhé kolo přijímacích zkoušek na obor Komunikační studia, ale negarantuje přijetí na VŠ.
Jak napsat životopis a motivační dopis na přijímací zkoušky na VŠ
1. Teoretické zásady psaní CV a motivačního dopisu, styl, norma (3. 2. 2020 17.00–19.00)
2. Praktický nácvik a analýza zpracovaných dokumentů (10. 2. 2020 17.00–19.00)
12
Podmínky přijímání zájemců: Zaplacení poplatku za přípravný kurz. Kurz je třeba zaplatit nejpozději do 30. 1. 2020.
Kurz bude otevřen při minimálním počtu 6 účastníků.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Garant a místo
PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D.
Katedra marketingové komunikace a public relations
Katedra marketingové komunikace a public relations
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Únor
Krátkodobé
4 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1000 Kč / program
Přihláška
on-line přihláška
PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.
tereza.rabova@fsv.cuni.cz
222 112 268
30.01.2020