Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Učitelství praktického vyučování (5147)
Základní informace
Učitelství praktického vyučování
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra informačních technologií a technické výchovy [41-KITTV]
kombinovaný
čeština
Svým obsahovým zaměřením a charakterem by mělo studium vybavit absolventy kompetencemi, resp. způsobilostí pro výuku prakticky orientovaných předmětů na střední škole. Studium je určeno absolventům středních odborných škol a SOU s maturitou, kteří učí (budou učit) vyučovací předměty praktického charakteru na SOŠ, SOU, OU.
MŠMT
11914/2017-1
Učitelství praktického vyučování
ano
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů bez předmětové specializace
SOŠ s maturitou, bez vyučení
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace učitel SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 9, odst. 1, písm. c2.) a d2.), nebo odst. 2, písm. d2.), nebo odst. 3, písm. a2.), b2.), a c2.), nebo odst. 5, písm. b2.), nebo odst. 7, písm. a2.) a b)
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
Učitel praktického vyučování
563/2004, § 9
Garant a místo
PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc.
Katedra informačních technologií a technické výchovy
Katedra informačních technologií a technické výchovy
Praha - hlavní budova fakulty
Termín a délka
2020/2021
zimní semestr, Září
2
322 (v hodinách celkem)
1 pracovní den v týdnu
Poplatky a financování
18142 Kč / program
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

Při platbách za program/část programu uvádějte:
- variabilní symbol 6-526-20osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, Magdalény Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
09.09.2020
http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=338
17.6.2020-16.9.2020
Termín výběrového řízení: červen 2020, září 2020
Další informace
http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=162
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK