Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Vybrané kapitoly ze světové literatury 2 (6086)
Základní informace
Vybrané kapitoly ze světové literatury 2
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra církevních dějin a literární historie [26-KCD]
prezenční
čeština
Předmět poskytuje posluchačům základní poučení o významných dílech a uměleckých směrech patřících do dějin světové literatury. Chronologicky uspořádané přednášky tvoří rámec, v němž lze sledovat proměny tématu, žánrů i poetiky jednotlivých období a autorů 19. a 20. století. Posluchači se seznámí s výraznými autory dané doby, budou ale také řešit vztah člověk versus svět. Předmět klade důraz na četbu konkrétních děl.
Vybrané kapitoly ze světové literatury 2
únor 2020 - květen 2020
1. Futurismus
2. Středoevropský prostor v německy psané literatuře
3. Středoevropský prostor – pražská německá literatura
4. Středoevropský prostor – maďarská literatura
5. Meziválečné období v angloamerické literatuře
6. Meziválečné období v ruské literatuře
7. Angloamerická reakce na druhou světovou válku v literatuře, totalitu
8. Obraz holocaustu v literatuře. Problém viny.
9. Angloamerická literatura po roce 1945
10. Francouzský existencialismus
11. Absurdní drama
12. Magický realismus
13. Postmoderna, její filozofická podstata. Rozbor postmoderního textu.
Nejsou stanoveny zvláštní podmínky.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
3
Garant a místo
PhDr. Mgr. Dita Křišťanová, Ph.D.
Katedra církevních dějin a literární historie
Katedra církevních dějin a literární historie
KTF UK, Thákurova 3, Praha 6
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Únor
1
24 (v hodinách celkem)
2 hod./týdně, Bude upřesněn.
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK