Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Úvod do versologie (6085)
Základní informace
Úvod do versologie
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra církevních dějin a literární historie [26-KCD]
prezenční
čeština
Kurz seznamuje se základními pojmy a tématy versologie a uvádí do základních postupů versologické analýzy literárních textů.
Úvod do versologie
únor 2020 - květen 2020

1. Základní pojmy versologie (verš, rým, stopa, strofa)
2. Versifikační systémy v české poezii I (sylabotónismus)
3. Versifikační systémy v české poezii II (sylabismus)
4. Versifikační systémy v české poezii III (časomíra)
5. Versifikační systémy v evropských literaturách I (časomíra)
6. Versifikační systémy v evropských literaturách II (sylabotónismus)
7. Versifikační systémy v evropských literaturách III (sylabismus)
8. Strofické útvary časoměrné poezie
9. Strofické útvary sylabické a sylabotónické poezie
10. Volný verš
11. Verš a překlad
Nejsou stanoveny zvláštní podmínky.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
3
Garant a místo
ThLic. Mgr. et Mgr. Tomáš Matějec, Ph.D.
Katedra církevních dějin a literární historie
Katedra církevních dějin a literární historie
KTF UK, Thákurova 3, Praha 6, učebna P2
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Únor
1
24 (v hodinách celkem)
2 hod./týdně, Čtvrtek 10:15
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK