Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Teorie a metodologie kulturních věd 2 (6083)
Základní informace
Teorie a metodologie kulturních věd 2
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra církevních dějin a literární historie [26-KCD]
prezenční
čeština
Předmět je zaměřen na seznámení se současnými základními koncepty teorie a metodologie historických věd. Sleduje jejich vazby na dnešní empirický základ historických věd a poukazuje na meze a badatelský dosah jednotlivých teoretických a metodologických konceptů.
Teorie a metodologie kulturních věd 2
únor 2020 - květen 2020

1. Empiricko-kritický model historické vědy
2. Historická věda a sociologie
3. Historická věda a psychologie
4. Historická věda, filologie a literární věda
5. Historická věda a postmodernismus
6. Historická věda, nebo historické vědy?
Nejsou stanoveny zvláštní podmínky.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
3
Garant a místo
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Katedra církevních dějin a literární historie
Katedra církevních dějin a literární historie
KTF UK, Thákurova 3, Praha 6, učebna P10
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Únor
1
24 (v hodinách celkem)
2 hod./týdně, Úterý 12:00-13:30
Úterý
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK