Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Světová literatura 19. a 20. století 2 (6082)
Základní informace
Světová literatura 19. a 20. století 2
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra církevních dějin a literární historie [26-KCD]
prezenční
čeština
Předmět poskytuje posluchačům základní poučení o významných dílech a uměleckých směrech patřících do dějin světové literatury. Chronologicky uspořádané přednášky tvoří rámec, v němž lze sledovat proměny tématu, žánrů i poetiky jednotlivých období a autorů 19. a 20. století. Posluchači se seznámí s výraznými autory dané doby, budou ale také řešit vztah člověk versus svět. Předmět klade důraz na četbu konkrétních děl.
Světová literatura 19. a 20. století 2
únor 2020 - květen 2020
1. Futurismus
2. Středoevropský prostor v německy psané literatuře
3. Středoevropský prostor – pražská německá literatura
4. Středoevropský prostor – maďarská literatura
5. Meziválečné období v angloamerické literatuře
6. Meziválečné období v ruské literatuře
Nejsou stanoveny zvláštní podmínky.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
3
Garant a místo
PhDr. Mgr. Dita Křišťanová, Ph.D.
Katedra církevních dějin a literární historie
Katedra církevních dějin a literární historie
KTF UK, Thákurova 3, Praha 6, učebna P14
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Únor
1
24 (v hodinách celkem)
2 hod./týdně, Čtvrtek 10:15-11:45
Čtvrtek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK