Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Řeholní řády a kongregace 2 (6080)
Základní informace
Řeholní řády a kongregace 2
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra církevních dějin a literární historie [26-KCD]
prezenční
čeština
Posláním semináře je poskytnutí systematického přehledu o historii a kultuře řeholních řádů a kongregací, zejména s důrazem na jejich roli při kulturním sjednocováním Evropy na křesťanském základě.
Řeholní řády a kongregace 2
únor 2020 - květen 2020

1. západní mnišství, jeho reformy a zrod nových typů řeholních společenství - kanovnických, rytířských, žebravých a dalších řádů;
2. Řeholní pravidla a každodenní život v klášterech;
3. postavení ženy v řeholním společenství, ať již v převážně kontemplativně či aktivně činně zaměřeném;
4. komparace s kláštery v pravoslaví a ve východních církvích;
5. monastická architektura od středověku po současnost. Přibližně polovina cvičení probíhá formou exkurzí do pražských klášterů.
Nejsou stanoveny zvláštní podmínky.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
3
Garant a místo
Mgr. Dušan Foltýn
Katedra církevních dějin a literární historie
Katedra církevních dějin a literární historie
KTF UK, Thákurova 3, Praha 6, učebna P3
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Únor
1
24 (v hodinách celkem)
2 hod./týdně, Úterý 13:45-15:15
Úterý
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK