Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Eschatologie (608)
Základní informace
Eschatologie
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
 
čeština
Program poskytuje základní vědomosti o katolické eschatologii v dějinné i teoretické perspektivě. Je uskutečňován formou přednášek, komentované četby, samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu eschatologie (KSTE035) v magisterském studijním programu teologie, obor katolická teologie:
a) Úvod, předmět a dějiny oboru
b) Teologie smrti
c) Nesmrtelnost duše a vzkříšení mrtvých
d) Vzkříšení mrtvých, druhý příchod Kristův, poslední soud
e) Peklo, očistec, nebe
f) Rozšiřující perspektivy
ne

Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
??? (5002674)
Katedra systematické teologie a filosofie
Katedra systematické teologie a filosofie
Termín a délka
2010/2011
letní semestr
1
56 (v hodinách celkem)
Termíny: 23. 2. –– 2. 3. –– 9. 3. –– 16. 3. –– 23.
Středa - Středa
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
0 Kč
osvobozeno
Přihláška
CZ-160 00 Praha 6, Thákurova 3; Studijní oddělení (e-mail: <studijni@ktf.cuni.cz>, tel. 220 181 38
Děkanát KTF
Mgr. Vít Engelthaler, e-mail: engelthaler@ktf.cuni.cz
18.02.2011
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK