Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Pomocné vědy historické - středověk 2 (6079)
Základní informace
Pomocné vědy historické - středověk 2
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra církevních dějin a literární historie [26-KCD]
prezenční
čeština
Praktická výuka středověké diplomatiky a kodikologie. Studenti se v kursu seznámí s prameny úřední povahy a naučí se používat diplomatický rozbor k určení pravosti pramene. Seznámí se také s hlavními sbírkami středověkých rukopisů a naučí se popisovat středověký rukopis.
Pomocné vědy historické - středověk 2
únor 2020 - květen 2020
Nejsou stanoveny zvláštní podmínky.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
3
Garant a místo
prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.
Katedra církevních dějin a literární historie
Katedra církevních dějin a literární historie
KTF UK, Thákurova 3, Praha 6, učebna P16
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Únor
1
24 (v hodinách celkem)
2 hod./týdně, Pondělí 16:20-17:50
Pondělí
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK