Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Pohled na starší českou literaturu 2 (6078)
Základní informace
Pohled na starší českou literaturu 2
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra církevních dějin a literární historie [26-KCD]
prezenční
čeština
Kurz se věnuje otázkám dějin oboru literární historie, různým pohledům na starší literaturu, společně čteme rukopisy pozdního středověku a raného novověku.

V rámci tohoto semestru se pokusíme také edičně připravit úryvek z raně novověkého českého textu a připravit k němu vysvětlivky (typ čtenářské edice).

Přímá návaznost na předmět Pohled na starší literaturu 1.
Pohled na starší českou literaturu 2
únor 2020 - květen 2020
Nejsou stanoveny zvláštní podmínky.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
3
Garant a místo
doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Katedra církevních dějin a literární historie
Katedra církevních dějin a literární historie
KTF UK, Thákurova 3, Praha 6, učebna P12
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Únor
1
24 (v hodinách celkem)
2 hod./týdně, Úterý 10:15-11:45
Úterý
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK