Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Modernismus a antimodernismus v katolické církvi (6077)
Základní informace
Modernismus a antimodernismus v katolické církvi
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra církevních dějin a literární historie [26-KCD]
prezenční
čeština
V rámci semináře se postupně budou pojednávat následující témata, klíčová pro porozumění vývoji katolické církve v moderní době a současnosti:
1. Církev a moderní svět
2. Proměny vědy a společnosti
3. Modernizační impulsy Lva XIII.
4. Rozvoj katolické vědy v 90 letech 19. století
5. Papež Pius X. a jeho tým
6. Symbol modernismu: Alfred Loisy
7. Historicko-kritická metoda: Lagrange,
8. Zapletal a ti druzí
9. Filosofický, sociální a literární modernismus
10. Německo a jeho reformní katolicismus
11. Antimodernistické encykliky a přísahy
12. Ukončení krize a její dopady
13. Český modernismus: existoval?
14. Jedinečný konflikt nebo stále se opakující střet?
Modernismus a antimodernismus v katolické církvi
únor 2020 - květen 2020
Nejsou stanoveny zvláštní podmínky.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
3
Garant a místo
prof. doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
Katedra církevních dějin a literární historie
Katedra církevních dějin a literární historie
KTF UK, Thákurova 3, Praha 6, učebna P12
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Únor
1
24 (v hodinách celkem)
2 hod./týdně, Úterý 15:30-17:00
Úterý
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK