Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Mimovědecké interpretace historické skutečnosti 2 (6076)
Základní informace
Mimovědecké interpretace historické skutečnosti 2
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra církevních dějin a literární historie [26-KCD]
prezenční
čeština
Předmět je orientován na dnes velmi podstatnou sféru historické kultury, jíž jsou mimovědecké interpetace historické skutečnosti, jak se realizují v umění, každodennosti, reklamě, žurnalistice či politice.
Seznamuje se základními rysy mimovědeckého získávání historických informací a způsoby zacházejí s nimi.
Mimovědecké interpretace historické skutečnosti 2
únor 2020 - květen 2020

1-3 / Obraz, slovo, zvuk: film jako nástroj ovládání
4 -5/ Slovo, obraz, typografie: časopis a noviny jako nástroj ovládání
6-7/ Politické manipulace dějin
8-10/ Reklama a dějiny
Nejsou stanoveny zvláštní podmínky.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
3
Garant a místo
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Katedra církevních dějin a literární historie
Katedra církevních dějin a literární historie
KTF UK, Thákurova 3, Praha 6, učebna P14
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Únor
1
24 (v hodinách celkem)
2 hod./týdně, Středa 8:30-10:00
Středa
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK