Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Heraldika a genealogie (6074)
Základní informace
Heraldika a genealogie
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra církevních dějin a literární historie [26-KCD]
prezenční
čeština
Cílem přednášek je přiblížit studentům uvedené pomocné vědy historické a tím přispět k lepšímu pochopení. Přednášky jsou zaměřeny obecně, tj. nikoliv na rozpoznávání konkrétních znaků, pečetí či řádů, ale na smysl symbolů, jejich vývoj a obsah. Každá z památek uvedených vědních oborů má v daném historickém kontextu svou výpovědní hodnotu, kterou by se studenti měli naučit rozpoznávat. Nepřehlédnutelnou skutečností je i to, že jednotlivé projevy heraldiky, sfragistiky či faleristiky podléhaly vkusu a slohovým požadavkům konkrétní doby a staly se tak vlastně samostatnými uměleckými artefakty. V části věnované genealogii bude pojednáno o zásadách a pravidlech bádání rodinných rodokmenů v minulosti i v současnosti.
Heraldika a genealogie
únor 2020 - květen 2020
Podání přihlášky a složení poplatku.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
3 (--)
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
PhDr. Milan Buben, Ph.D.
Katedra církevních dějin a literární historie
Katedra církevních dějin a literární historie
KTF UK, Thákurova 3, Praha 6, P8
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Únor
1
24 (v hodinách celkem)
Pondelí 16:20
Pondělí
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / rok
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
Přihláška
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK