Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Dějiny evropské literatury 13.-18. století 2 (6072)
Základní informace
Dějiny evropské literatury 13.-18. století 2
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra církevních dějin a literární historie [26-KCD]
prezenční
čeština
Dvousemestrální přednáška seznamuje se specifiky renesanční a barokní literatury v jednotlivých evropských zemích. Akcentovány jsou též některé souvislosti s dobovým českým a středoveropským literárním prostředím. Základ výkladu tvoří literatury italská, španělská, francouzská a německá, ale značnou pozornost věnujeme i literatuře polské, pokud je
to možné, alespoň stručně uvádíme i příklady z dalších slovanských literatur.

V LS 2019/2020 se budeme věnovat zejména renesanční a barokní literatuře v Polsku a v Angli.
Dějiny evropské literatury 13.-18. století 2
únor 2020 - květen 2020
Podání přihlášky a složení poplatku.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
3 (--)
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Katedra církevních dějin a literární historie
Katedra církevních dějin a literární historie
KTF UK, Thákurova 3, Praha 6
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Únor
1
24 (v hodinách celkem)
Bude upřesněn podle rozvrhu.
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / rok
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
Přihláška
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK