Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Němčina pro archivní a badatelskou praxi (6062)
Základní informace
Němčina pro archivní a badatelskou praxi
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Katedra PVH a archivního studia [21-KPVHAS]
prezenční
čeština
Kurz je určen pro studenty prezenčního a kombinovaného studia archivnictví a historie FF UK i jiných fakult, také pro posluchače postgraduálního studia historických oborů.
Němčina pro archivní a badatelskou praxi
64 hodin
nejsou stanoveny

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Katedra PVH a archivního studia
Katedra PVH a archivního studia
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
2
64 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
9680 Kč / program
základní
Přihláška
KPVHAS , FF UK v Praze, nám. Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1
PhDr. Helena Hasilová, Ph.D.
helena.hasilova@ff.cuni.cz
221619327
15.10.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK