Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Křesťanská spiritualita v literatuře středověku (6057)
Základní informace
Křesťanská spiritualita v literatuře středověku
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra církevních dějin a literární historie [26-KCD]
prezenční
čeština
Cílem předmětu je na základě nových poznatků seznámit posluchače s českou a evropskou středověkou literaturou, jejími specifiky, upozornit na problematické a překonané teze, které jsou základem většiny starších studií a přehledů dějin české literatury.
Křesťanská spiritualita v literatuře středověku
únor 2020 - květen 2020

1. Úvod do světa středověké literatury. Omezené možnosti dnešního hodnocení. Otázky autorství. Vazby a předěly mezi literaturou
antickou a středověkou.
2. Duchovní píseň.
3. Středověká legenda.
4. Exkluzivní symboly ve středověké literatuře.
5. Středověké revelace.
6. Jindřich z Isernie a středověké listáře.
7. Středověké kroniky a jejich vazby na antickou historiografii.
8. Alexandreida a její vazby na antickou a středověkou evropskou literaturu.
9. Středověké divadlo.
10. Středověká exkluzivní poezie.
11. Exempla. Katalogy exempel. Středověká
literatura a folklór.
12. Husitská píseň.

Každá přednáška zahájena krátkým představením cca 5-10 edic a studií ke
starší české a evropské literatuře, knihy po dobu přednášky kolují mezi studenty. Možné konzultace česky, slovensky, polsky, rusky, německy.
Podání přihlášky a složení poplatku.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
3 (--)
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Katedra církevních dějin a literární historie
Katedra církevních dějin a literární historie
KTF UK, Thákurova 3, Praha 6
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Únor
1
24 (v hodinách celkem)
Bude upřesněn podle rozvrhu.
Pondělí
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / rok
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
Přihláška
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK