Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Dějiny evropské civilizace 2 (6055)
Základní informace
Dějiny evropské civilizace 2
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra církevních dějin a literární historie [26-KCD]
prezenční
čeština
Přednáška je zaměřena na přínos křesťanství evropské kultuře a civilizaci, a to od počátků až po tridentský koncil. Obsah výuky není zaměřen na pouhé dějiny, ale sleduje také vliv křesťanství na politický a ekonomický vývoj Evropy, včetně aspektů sociálních, uměleckých a vědeckých. Všímá si podílu jednotlivých duchovních řádů, papežství i některých světců a světic na vývoji evropského myšlení a chápání humanity.
V každé historické epoše je sledován i vývoj událostí v českých zemích. Tím je umožněno nahlížet na osudy českého národa jako na součást evropského dějin, přitom je vždy zdůrazněn eventuální přínos českých osobností či idejí v kontextu evropské historie.
Dějiny evropské civilizace 2
únor 2020 - květen 2020
Podání přihlášky a složení poplatku.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
3 (--)
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
PhDr. Milan Buben, Ph.D.
Katedra církevních dějin a literární historie
Katedra církevních dějin a literární historie
KTF UK, Thákurova 3, Praha 6, učebna P8
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Únor
1
24 (v hodinách celkem)
Středa 8:30 – 10:00
Středa
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / rok
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
Přihláška
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK