Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Úvod do církevního užitého umění (6047)
Základní informace
Úvod do církevního užitého umění
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Ústav dějin křesťanského umění [26-UDKU]
prezenční
čeština
Kurz církevního užitého umění má obeznámit posluchače s církevním prostředím bohoslužebných prostor v Katolické církvi a její výbavou. Důraz bude kladen na liturgické potřeby (nádoby, textil, hudební nástroje ad.) v kontextu chrámového či klášterního prostředí.

Přednášky se budou konat jak v učebně, tak v terénu.
Úvod do církevního užitého umění
- Funkce jednotlivých předmětů a rouch, jejich symbolický význam.
- Historický vývoj od antiky do novověku.
- Církevní liturgické předměty a roucha z hlediska dějin umění.
- Úcta k relikviím, chrámové poklady a jejich kulturněhistorický přínos a jejich památková ochrana a restaurování.
- Bohoslužebný prostor - seznámení se s liturgickým prostorem
Podání přihlášky a složení poplatku.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
3 (--)
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D.
Ústav dějin křesťanského umění
Ústav dějin křesťanského umění
KTF UK, Thákurova 3, Praha 6, učebna P14
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Únor
1
24 (v hodinách celkem)
Úterý 15:30 – 17:00
Úterý
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / rok
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
Přihláška
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK