Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Barokní architektura v Čechách a na Moravě 2 (6031)
Základní informace
Barokní architektura v Čechách a na Moravě 2
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Ústav dějin křesťanského umění [26-UDKU]
prezenční
čeština
Na vybraných příkladech budou představeny jak různé metodologické přístupy k fenoménu středoevropské barokní architektury, tak především specifická témata, která budou spolu s výběrovými okruhy z oblasti architektonické teorie a technologie barokního stavitelství sledovat období 17. a 18. století. Přednáškový cyklus je zaměřen na jednotlivá specifika (protobaroko, radikálně dynamická skupina, barokní gotika, vídeňsky orientovaná architektura atd.) zasazená v širším středoevropském kontextu.
Barokní architektura v Čechách a na Moravě 2
-
Podání přihlášky a složení poplatku.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
3 (--)
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D.
Ústav dějin křesťanského umění
Ústav dějin křesťanského umění
KTF UK, Thákurova 3, Praha 6, učebna P5
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Únor
1
24 (v hodinách celkem)
Středa 8:30 – 10:00
Středa
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / rok
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
Přihláška
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK