Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Přípravný kurz pro přijímací řízení do Bc. studia pedagogiky (5996)
Základní informace
Přípravný kurz pro přijímací řízení do Bc. studia pedagogiky
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Katedra pedagogiky [21-KPED]
prezenční
čeština
Kurz je zaměřen na prohloubení a rozšíření středoškolských znalostí z pedagogiky a oborů příbuzných, jejichž znalost je předpokládána u přijímacích zkoušek do bakalářského studia. Studenti si budou moci během kurzu vyzkoušet, přijímačky nanečisto“.
1. Základní pedagogické disciplíny, jejich předmět, obsah a mezioborová spolupráce
2. Pedagogické a didaktické kategorie, kurikulární reforma a školské dokumenty
3. Filosofie a teorie výchovy a jejich představitelé
4. Školský systém, jeho vývoj a současná podoba
5. Sociální pedagogika jako pedagogická disciplína
Přípravný kurz pro přijímací řízení do Bc. studia pedagogiky
sobota
středoškolské, středoškolské před dokončením

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.
Katedra pedagogiky
Katedra pedagogiky
Termín a délka
2019/2020
letní semestr
Krátkodobé
25 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
2800 Kč / program
základní
Přihláška
UK v Praze , Filozifická fakulta, Katedra pedagogiky, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
Mgr. Martina Lukášová
martina.lukasova@ff.cuni.cz
221 619 648
16.03.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK