Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Studium pro výchovné poradce (5988)
Základní informace
Studium pro výchovné poradce
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Katedra psychologie [21-KPS]
prezenční
čeština
1/ Vývoj poradenských systémů v závislosti na teoriích pedagogiky a psychologie
2/ Poradenské služby v podmínkách školy
3/ Právní rámec výkonu poradenské činnosti
4/ Osobnost výchovného poradce
5/ Školní třída, její vedení a diagnostika
6/ Komunikace s rodiči
7/ Základní dovednosti vedení poradenské komunikace
8/ Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
9/ Kariérové poradenství
10/ Základní diagnostické metody a intervenční techniky poradenské práce ve škole,
11/ Žák v kontextu služeb výchovného poradce
12/ Monitorování a evaluace a autoevaluace výchovného poradenství
MŠMT
33973/2016-1
Studium pro výchovné poradce
ano
vysokoškolské - magisterského typu

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Pedagogika
vysokoškolské
Z prostředků účastníka
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
ústní zkouška
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
získání dalších odborných znalostí v oboru
§ 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb. a v souladu s ustanovením § 8 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Garant a místo
PhDr. Václav Mertin
Katedra psychologie
Katedra psychologie
Termín a délka
2019/2020
letní semestr
07.02.2020
4
250 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
16500 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Katedra psychologie FF UK, k rukám Inky Dvořákové, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 11638
Katedra psychologie
Jindra Dvořáková
inka.dvorakova@ff.cuni.cz
221619758
10.01.2020
Další informace
http://kps.ff.cuni.cz/cs/ucitelstvi/odborne-specializacni-a-kvalifikacni-kurzy/studium-pro-vychovne-poradce/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK