Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Semestrální kurz češtiny jako cizího jazyka (3835)
Základní informace
Semestrální kurz češtiny jako cizího jazyka
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Praha-Albertov [67-19]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
zkouška z ČJ
zkoušky
prezenční
čeština
Intenzivní výuka češtiny jako cizího jazyka pro cizince všech jazykových úrovní podle SERR zaměřená na rozvíjení receptivních i produktivních řečových dovedností a doplněná o výuku českých reálií a seznamování s českou kulturou. Bohatá nabídka mimovýukových aktivit. Cílová jazyková úroveň A1, A2, B1, B2, C1 (podle výchozí jazykové úrovně).
Semestrální kurz češtiny jako cizího jazyka v trvání 5 měsíců v rozsahu 25 vyučovacích hodin týdně
25 hodin týdně (pro studenty od jazykové úrovně B1 23 hodin češtiny, 2 hodiny výběrový seminář zaměřený na českou kulturu a české reálie)
Dolní věková hranice 16 let.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Garant a místo
Mgr. Marie Poláčková
Středisko Praha-Albertov
Středisko Praha-Albertov
Termín a délka
2020/2021
zimní semestr
1
450 (v hodinách celkem)
Pondělí - Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1980 EUR / program
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Mgr. Pavla Müllerová
studujop@ujop.cuni.cz
224990420
30.04.2020
31.08.2020 pro studenty bez vízové povinnosti
Další informace
http://ujop.cuni.cz/kurz/semestralni-kurz-5-mesicu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK