Obchodní angličtina online – písemná komunikace (3775)
Základní informace
Obchodní angličtina online – písemná komunikace
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Ústav jazykové a odborné přípravy
Centrum informačních a komunikačních technologií ve výuce [67-41]
angličtina
cizí jazyky
e-learning
kurzy
on-line výuka
distanční
čeština
Tento online kurz obchodní angličtiny je určen studujícím, kteří potřebují upevnit své dovednosti v oblasti písemné komunikace, a to jak zájemcům z řad vysokoškolských studentů, tak i široké veřejnosti. Obsah kurzu byl stanoven na základě rozsáhlého průzkumu mezi zaměstnanci malých a středně velkých podniků, který určil nejpotřebnější témata, gramatiku i znalostní úroveň. Na základě jeho výsledků byl kurz vytvořen na znalostní úrovni „středně pokročilí“ (intermediate), což přibližně odpovídá úrovni A2/B1 dle SERR.
Obchodní angličtina online – písemná komunikace
Kurz se skládá ze 6 lekcí a zahrnuje 6 týdnů studia s asistencí tutora.
Nejsou stanoveny.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Závěrečná prezenční zkouška je podmínkou pouze pro získání osvědčení o studiu.
Garant a místo
Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D.
Centrum informačních a komunikačních technologií ve výuce
Centrum informačních a komunikačních technologií ve výuce
Internet
Termín a délka
2020/2021
zimní i letní semestr
Krátkodobé
9999 (v hodinách celkem)
Délka v hodinách je individuální (e-learning).
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
2700 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Mgr. Barbora Herciková
cdv@ujop.cuni.cz
775467783
30.06.2021
Průběžný příjem přihlášek.
Další informace
http://ujop.cuni.cz/kurz/obchodni-anglictina-online-pisemna-komunikace