Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Pomaturitní přípravný roční kurz pro české studenty ke studiu na VŠ (3776)
Základní informace
Pomaturitní přípravný roční kurz pro české studenty ke studiu na VŠ
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Poděbrady [67-40]
celoživotní vzdělávání
odborné předměty
příprava ke studiu na VŠ
prezenční
čeština
Příprava českých studentů (pomaturantů) k úspěšnému složení přijímacích zkoušek na VŠ. Příprava na studium oborů: všeobecné lékařství, zubní lékařství, veterinární lékařství, farmacie a daší přírodovědné obory – biologie, chemie, fyzika.
Pomaturitní přípravný roční kurz pro české studenty ke studiu na VŠ v rozsahu 20 vyučovacích hodin týdně
15 hod. týdně – odborné předměty, 3 hod. týdně AJ, 2 hod. týdně latina
Dokončené úplné SŠ vzdělání.

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Garant a místo
Ing. Daniela Vlková
Středisko Poděbrady
Středisko Poděbrady
Termín a délka
2019/2020
Říjen
2
600 (v hodinách celkem)
Pondělí - Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
12800 Kč / semestr
550 Kč
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Jana Tomášová
jana.tomasova@ujop.cuni.cz
325610798
30.09.2018
Průběžný příjem přihlášek v průběhu akad. roku.
Další informace
http:/ujop.cuni.cz/kurz/priprava-ke-studiu-na-lekarskych-fakultach
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK