Prázdniny s češtinou (3792)
Základní informace
Prázdniny s češtinou
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Poděbrady [67-40]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
prezenční
čeština
Intenzivní jazykový kurz s výukou češtiny s doprovodným kulturním interaktivním programem.
Prázdniny s češtinou
4 týdny, 25 vyučovacích hodin týdně – čeština, odborné přednášky, exkurze
Široká veřejnost.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Garant a místo
RNDr. Martin Melcer, Ph.D.
Středisko Poděbrady
Středisko Poděbrady
Termín a délka
2020/2021
Červenec
Krátkodobé
100 (v hodinách celkem)
Pondělí - Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
780 EUR / program
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Mgr. Pavla Müllerová
studujop@ujop.cuni.cz
224990420
15.06.2020
Další informace
http://ujop.cuni.cz/kurz/na-prazdninach-s-cestinou?from=3