Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Letní kurz českého jazyka pro krajany (3778)
Základní informace
Letní kurz českého jazyka pro krajany
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Poděbrady [67-40]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
prezenční
čeština
Jazykový kurz je určen pro účastníky z krajanských komunit s různou vstupní úrovní komunikační kompetence v češtině. Kurz je součástí Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí a je financován MŠMT. Do programu mohou přistupovat samoplátci.
Letní kurz českého jazyka pro krajany v rozsahu 120 vyučovacích hodin
120 hodin výuky (90 hodin češtiny, 30 hodin další výuky – reálie, historie, přednášky)
75
Dosažený věk 18 let.
60 krajanů (smluvní) – včasné podání přihlášky (do 15.3.), zasílá ambasáda v dané zemi na MZV v ČR, + 10–15 samoplátců.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
10
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
RNDr. Martin Melcer, Ph.D.
Středisko Poděbrady
Středisko Poděbrady
Termín a délka
2020/2021
Červenec
Krátkodobé
120 (v hodinách celkem)
28 dnů
Pondělí - Neděle
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1420 EUR / program
60 krajanů (smluvních) MŠMT ČR má účast hrazenou, úhrada se týká samoplátců.
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách – pouze samoplátci.
Jana Tomášová
jana.tomasova@ujop.cuni.cz
325610798
07.07.2020
1.1.2019-7.7.2019
Evidence přihlášek – studijní oddělení ÚJOP – pouze samoplátci
Další informace
http://ujop.cuni.cz/kurzy/letni-kurzy-cestiny-pro-cizince-mimo-prahu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK