Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace o odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat, na ochranu zvířat proti týrání (navrhování pokusů a projektů pokusů) (5896)
Základní informace
Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace o odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat, na ochranu zvířat proti týrání (navrhování pokusů a projektů pokusů)
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: 1. lékařská fakulta
Centrum pro experimentalni biomodely 1. LF UK v Praze [11-00291]
prezenční
čeština
V termínu 3. - 7. 2. 2020 proběhne Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 2 písmeno a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění (navrhování pokusů a projektů pokusů).
Kurz je určen pro lékaře, veterinární lékaře a osoby s jiným vysokoškolským vzděláním biologického oboru, kde se během studia prokazatelně seznámili s metodami chovu a práce na pokusných zvířatech.
Podmínkou účasti v kurzu je doložení kopie vysokoškolského diplomu.
Přihlašující souhlasí se zpracováním osobních údajů a zařazením do databáze 1. LF UK a pro účel vystavení osvědčení do databáze MZe na dobu neurčitou a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto údaje nebudou poskytovány dalším osobám ani k jiným účelům.
Ministerstvo zemědělství České republiky
74892/2014-MZE-17214
Celoživotní vzdělávání pracovníků s VŠ vzděláním
3. 2. 2020
8.00 – 8.30 registrace
8:30 – 11:45 přednášky
12:30 – 16:30 přednášky

4. 2. 2020
8:00 – 12:00 přednášky
12:45 – 15:00 přednášky

5. 2. 2020
8:00 – 12:00 přednášky
12:45 – 17:00 přednášky

6. 2. 2020
8:30 – 11:45 přednášky
12:30 – 15:45 přednášky

7. 2. 2020
9:00 – 12:00 zkouška
25
Kurz je určen pro lékaře, veterinární lékaře a osoby s jiným vysokoškolským vzděláním biologického oboru, kde se během studia prokazatelně seznámili s metodami chovu a práce na pokusných zvířatech.
Podmínkou účasti v kurzu je doložení kopie vysokoškolského diplomu.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Veterinářství
vysokoškolské
příspěvky účastníků
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Osvědčení Ministerstva zemědělství České republiky
dle Ministerstva zemědělství České republiky
Garant a místo
Mgr. Viktor Sýkora
Centrum pro experimentalni biomodely 1. LF UK v Praze
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Na Bojišti 3, Praha 2
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Únor
03.02.2020
Krátkodobé
35 (v hodinách celkem)
3. 2. - 7. 2. 2020
Poplatky a financování
2800 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
SIS
Eva Svobodová
eva.svobodova@lf1.cuni.cz
224964571
02.02.2020
Přihlášky přijímáme do 27. 1. 2020. Podmínkou otevření kurzu je minimálně 25 přihlášených účastníků. Definitivní potvrzení o konání kurzu obdrží účastníci do 28. 1. 2020. Po tomto datu je třeba uhradit obratem kurzovné.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK