Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (5095)
Základní informace
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
Navržený vzdělávací program nabízí účastníkům možnost pro zvýšení kompetencí v oblasti poskytování první pomoc. Hlavní náplní kurzu je teoretická i praktická příprava pedagogických pracovníků v první pomoci. Potřeba vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti vychází jak z každodenních zkušeností pedagogů, tak i z metodického pokynu MŠMT č.j. 13586/03-22 ze dne 4. března 2003. Náplň programu byla navržena v souladu s ustáleným a standardizovaným názvem a obsahem pro vzdělávací program tohoto typu zaměřeného na záchranu lidského života, a to Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky.

Zimní semestr:
Bloková výuka A 9. 11. - 24. 11. 2019
Terénní výuka A 14. - 11. 2019

Bloková B 30.11-1.12.+14.-15.12.2019
Pravidelná A 4.10.-20.12.2019

Letní semestr:MŠMT
6968/2019-1
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky
Program v celkovém rozsahu 24 vyučovacích hodin je složen z 9,5 hodin teoretické přípravy a 14,5 hodin praktického výcviku rozdělených do 15 témat.
20
Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci dle Zákona č. 563/2004 Sb. (Zákon o pedagogických pracovnících), tedy přímou pedagogickou činnost realizující zaměstnanec právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zařazeném v rejstříku škol.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Zdravotní péče – obory dále neuvedené
vysokoškolské
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Pro úspěšné dokončení kurzu musí účastníci absolvovat minimálně 90 % předepsaných hodin. Kurz je zakončen praktickou zkouškou, ze které musí účastník splnit alespoň 75 % z maximálního bodového ohodnocení.
§ 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
Garant a místo
Mgr. Radim Kuba
Katedra učitelství a didaktiky biologie
Katedra učitelství a didaktiky biologie
učebna B2P, Viničná 7, Praha 2
Termín a délka
2019/2020
zimní i letní semestr
30.11.2019
Krátkodobé
24 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
1500 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
KUDBI PřF
Mgr. Radim Kuba
radim.kuba@natur.cuni.cz
221951938
20.11.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK