Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Přípravný kurz pro uchazeče o studium na lékařských fakultách (540)
Základní informace
Přípravný kurz pro uchazeče o studium na lékařských fakultách
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: 3. lékařská fakulta
Děkanát - studijní oddělení [12-STUD]
prezenční
čeština
Přednášky z fyziky, chemie a biologie
Přípravný kurz pro uchazeče o studium na lékařských fakultách
ne
120
...

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Děkanát - studijní oddělení
Děkanát - studijní oddělení
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
1
32 (v hodinách celkem)
5 dvoudenních soustředění - cca jedenkrát měsíčně
Pátek - Sobota
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
3000 Kč / program
Způsob platby: Složenkou nebo jiným příkazem na adresu - Komerční banka, Praha 10, číslo účtu: 115-6882900277/0100, variabilní symbol: 1002,specifický symbol: číslo el. přihlášky, konstantní symbol: 308
osvobozeno
Přihláška
3. lékařská fakulta UK, studijní oddělení, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Děkanát - studijní oddělení
Jan Hudák
jan.hudak@lf3.cuni.cz
267102191
13.01.2020
Termíny:

17. a 18. ledna 2020
28. a 29. února 2020
13. a 14. března 2020
27. a 28. března 2020
24. a 25. dubna 2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK