Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Přípravný kurz pro uchazeče, kteří se připravují na přijímací zkoušky na studijní program Všeobecné ošetřovatelství (867)
Základní informace
Přípravný kurz pro uchazeče, kteří se připravují na přijímací zkoušky na studijní program Všeobecné ošetřovatelství
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: 3. lékařská fakulta
Děkanát - studijní oddělení [12-STUD]
prezenční
čeština
Přednášky ze somatologie (anatomie a fyziologie) a biologie, práce s odborným textem
Přípravný kurz pro uchazeče, kteří se připravují na přijímací zkoušky na studijní program Všeobecné ošetřovatelství
ne
120
...

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Děkanát - studijní oddělení
Děkanát - studijní oddělení
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
1
16 (v hodinách celkem)
1 dvoudenní soustředění
Pátek - Sobota
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1000 Kč / program
Způsob platby: Složenkou nebo jiným příkazem na adresu - Komerční banka, Praha 10, číslo účtu: 115-6882900277/0100, variabilní symbol: 1002, specifický symbol: číslo el. přihlášky, konstantní symbol: 308
osvobozeno
Přihláška
3. lékařská fakulta UK, studijní oddělení, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Děkanát - studijní oddělení
Ing. Zuzana Šafránková
zuzana.safrankova@lf3.cuni.cz
267102192
27.01.2020
Přijímací zkoušky pro přijetí do kurzu se nekonají.

Termín: 31. 1. 2020 v 8,30 hod.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK