Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Rozezpívání tzv. nezpěváků a hlasová výchova dětí (5868)
Základní informace
Rozezpívání tzv. nezpěváků a hlasová výchova dětí
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra hudební výchovy [41-KHV]
prezenční
čeština
Cílem semináře je seznámit s problematikou tzv. nezpěváků a na základě příčin, které způsobily malý rozvoj jejich zpěvního a mluvního hlasu (případně narušení fyziologického tvoření hlasu), nabídnout cvičení, hry a motivace, které pomohou děti uvolnit a rozezpívat.
Rozezpívání tzv. nezpěváků a hlasová výchova dětí
6 hodin
Učitelé hudební výchovy v MŠ, ZŠ a ZUŠ.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Garant a místo
PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.
Katedra hudební výchovy
Katedra hudební výchovy
Termín a délka
2019/2020
zimní i letní semestr
Krátkodobé
6 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
650 Kč / program
Přihláška
PedFUK katedra hudební výchovy (Alena Tichá), M. Rettigové 4, Praha 1
PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.
alena.ticha@pedf.cuni.cz
221 900 433
06.01.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK