Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Profesní únava hlasu a možnosti nápravy (5867)
Základní informace
Profesní únava hlasu a možnosti nápravy
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra hudební výchovy [41-KHV]
prezenční
čeština
V semináři budou nabídnuty hry, cvičení a motivace, které vedou k předcházení a k nápravě hlasové únavy. Jde o prakticky zaměřený seminář, v němž bude respektován individuální přístup ke každému účastníku.
Profesní únava hlasu a možnosti nápravy
6 hodin
Učitelé MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Garant a místo
PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.
Katedra hudební výchovy
Katedra hudební výchovy
Termín a délka
2019/2020
zimní i letní semestr
Krátkodobé
6 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
650 Kč / program
Přihláška
PedFUK katedra hudební výchovy (Alena Tichá), M. Rettigové 4, Praha 1
PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.
alena.ticha@pedf.cuni.cz
221 900 433
18.02.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK