Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Vyhledávání a práce s literárními prameny (5860)
Základní informace
Vyhledávání a práce s literárními prameny
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Knihovna-UTK [51-120100]
prezenční
čeština
Kurz je zaměřen na získání a rozvoj měkkých kompetencí trenérů se sportovní specializací. Absolventi kurzu získají znalosti nutné pro práci a využívání elektronických zdrojů a v databázích. Absolventi kurzu získají dovednosti vyhledávat a třídit informace publikované v elektronických i tištených zdrojích tematicky orientovaných na výsledky vědy a výzkumu v oblasti sportu. Obsah kurzu vychází z předmětů metodologie závěrečné práce akreditovaného studijního programu Trenér.
MŠMT ČR
14756/2009-30/1
Vyhledávání a práce s literárními prameny
Knihovny, funkce a služby; Portál elektronických zdrojů UK FTVS; Vyhledávání a třídění v databázích (převážně obasahující full texty);
20
základní vzdělání

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditu
Garant a místo
Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D.
Knihovna-UTK
Knihovna-UTK
José Martího 31
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
10.12.2019
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
10.12.2019
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
900 Kč / program
Přihláška
UK FTVS , José Martího 31, Praha 6
Mgr. Tereza Martinovičová
martinovicova@ftvs.cuni.cz
220172191
10.01.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK