Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
CŽV 12 - Kurz pro neúspěšné studenty UK FHS (1209)
Základní informace
CŽV 12 - Kurz pro neúspěšné studenty UK FHS
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta humanitních studií
Sekretariát bakalářského studia [24-SBS]
prezenční
čeština
V rámci programu je možno si dle svého výběru prostřednictvím webové registrace zapsat maximálně 18 předmětů z nabídky zejména bakalářského Studia humanitní vzdělanosti (mimo předměty UPCES /předměty s kódy YBAU/ a předměty CET /předměty s kódy YBAC/), ale též po dohodě i z nabídky předmětů ostatních kateder. Na účastníka se v přiměřené míře vztahují všechna práva a povinnosti dané SaZŘ UK a Pravidly pro organizaci studia, zejména pak možnost skládat ze zapsaných předmětů kontroly studia dle shodných pravidel jako studenti studia řádného. Účastník programu nesmí mít současně žádné aktivní ani přerušené studium žádného studijního oboru v rámci UK FHS, současně je též vyloučena možnost zapisovat si v rámci tohoto programu předměty z nabídky jiných fakult. Posluchači je na konci programu na požádání vydán transkript.
CŽV 12 - Kurz pro neúspěšné studenty UK FHS
ne
Účastník programu nesmí mít současně žádné aktivní ani přerušené studium žádného studijního oboru v rámci UK FHS.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
nestanovuje se
Garant a místo
Mgr. Richard Zika, Ph.D.
Sekretariát bakalářského studia
Sekretariát bakalářského studia
Termín a délka
2019/2020
letní semestr
1
52 (v hodinách celkem)
1 semestr=13 týdnů přednášek+5 týdnů zkoušek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
15000 Kč / semestr
Smlouvy se budou podepisovat v úterý 17.02.2020 v 10 hodin, místnost 5013. Splatnost poplatku je 31.03.2020.
osvobozeno
Přihláška
UK FHS, U Kříže 8, Praha 5 158 00
Sekretariát bakalářského studia
Mgr. Richard Davídek
richard.davidek@fhs.cuni.cz
251 080 374
16.02.2020
Další informace
http://fhs.cuni.cz/FHS-720.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK