Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
CŽV 31 - Otevřená studia (4125)
Základní informace
CŽV 31 - Otevřená studia
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta humanitních studií
Sekretariát bakalářského studia [24-SBS]
prezenční
čeština
Fakulta humanitních studií UK je otevřená fakulta, která vítá každého, kdo má zájem o studium humanitních oborů. Program nabízí zájemcům z řad středoškolských studentů i široké veřejnosti možnost navštěvovat vybrané povinně volitelné kurzy z nabídky bakalářského Studia humanitní vzdělanosti na FHS UK.
CŽV 31 - Otevřená studia
Délka kurzu je 6 měsíců (1 semestr).
nejsou stanoveny

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Garant a místo
Mgr. Richard Zika, Ph.D.
Sekretariát bakalářského studia
Sekretariát bakalářského studia
Fakulta humanitních studií v Jinonicích
Termín a délka
2019/2020
letní semestr
1
26 (v hodinách celkem)
Rozsah kurzu záleží na volbě účastníka programu.
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
200 Kč / program
Poplatek je stanoven ve výši 200 Kč za jeden registrovaný povinně volitelný předmět. Konečná výše poplatku bude vyměřena na základě počtu registrovaných povinně volitelných kurzů.
Přihláška
U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Sekretariát bakalářského studia
Mgr. Richard Davídek
richard.davidek@fhs.cuni.cz
251 080 374
04.02.2020
Další informace
http://fhs.cuni.cz/FHS-1713.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK