Testování ve vysokoškolské výuce (4705)
Základní informace
Testování ve vysokoškolské výuce
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Rektorát Univerzity Karlovy
Rektorát UK - CCŽV [90-CZV]
prezenční
čeština
Nedílnou součástí vysokoškolské výuky je i hodnocení znalostí studentů. To se provádí různými způsoby, od ústního zkoušení přes písemné testování až po rozličné formy praktického zkoušení. Trojice workshopů se věnuje některým obecným pohledům na ověřování znalostí ve vysokoškolské výuce a zejména pak písemnému testování, popřípadě zkoušení pomocí počítače.
Testy často slouží pro ověření, zda student dosáhl znalostí a dovedností potřebných pro pokračování ve výuce nebo pro výkon povolání. Mohou také poskytovat cennou zpětnou vazbu učitelům i studentům a stávají se pak podkladem pro řízení výuky a pro její soustavné zkvalitňování. Čím větší je dopad výsledků testu na další osud studenta nebo na změny ve výuce, tím více je potřeba, aby testy byly kvalitní – aby měřily znalosti a dovednosti objektivně, spravedlivě a reprodukovatelně.
Účastníci workshopů se seznámí s technikami, které pomáhají takové testy navrhnout a vytvořit pro ně kvalitní testové úlohy. Naučí se pracovat s nástroji pro analýzu testu a jednotlivých úloh a výsledky těchto analýz aplikovat při zlepšování testových úloh a celých testů. Workshopy se dotknou všech kroků tzv. testového cyklu od plánování, přes tvorbu a oponování úloh, nastavení a standardizaci klasifikačních mezí, administraci testu, jeho vyhodnocení, až po položkovou analýzu a analýzu testu. Důraz se klade na to, aby účastníci workshopů mohli většinu technik okamžitě začít využívat ve své pedagogické praxi.

I. Kvalitní testová úloha
II. Od jedné úlohy k testu
III. Analýza testu prakticky
Testování ve vysokoškolské výuce
I. Kvalitní testová úloha
II. Od jedné úlohy k testu
III. Analýza testu prakticky
Registrace na webových stránkách.
Vyplněné a podepsaná přihláška.

Podmínky absolvování a kvalifikace
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Osvědčení o absolvování
Garant a místo
MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.
Rektorát UK - CCŽV
Rektorát UK - CCŽV
Ovocný trh 560/5, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
zimní i letní semestr, Říjen
Krátkodobé
6 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / program
Přihláška
Celetná 560/5, 116 36, Praha 1
Rektorát UK - CCŽV
Mgr. Pavla Satrapová
Pavla.Satrapova@ruk.cuni.cz
224491679
04.10.2019
Další informace
https://cczv.cuni.cz/CCZV-132.html