Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Bezobratlí pražských stojatých a tekoucích vod ve školní výuce (5827Z)
Základní informace
Bezobratlí pražských stojatých a tekoucích vod ve školní výuce
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
Navržený vzdělávací program je jednodenní terénní kurz pro učitele základních a středních škol, zaměřený na využití vodních bezobratlých živočichů ve výuce biologie a přírodopisu. Učitelé na něm získají potřebné znalosti a praktické dovednosti potřebné pro vedení hydrobiologicky zaměřené školní exkurze a seznámí se s vhodnými lokalitami pro tyto exkurze na území Prahy. Vyzkoušejí si metody sběru vodních bezobratlých, jejich pozorování a určování v terénu a případné fixace pro účely pozorování ve školní laboratoři. Dále si vyzkoušejí měření vybraných fyzikálních a chemických parametrů vodního prostředí na dané lokalitě.
Bezobratlí pražských stojatých a tekoucích vod ve školní výuce
Jednodenní terénní cvičení (exkurze).
Mimopražští

Cílovou skupinou jsou především aprobovaní i neaprobovaní učitelé přírodopisu na druhém stupni základních škol, biologie na gymnáziích a obdobných přírodovědných předmětů na středních odborných školách. Dále do cílové skupiny spadají další pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, především vedoucí a lektoři přírodovědných kroužků.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
Katedra učitelství a didaktiky biologie
Katedra učitelství a didaktiky biologie
Termín a délka
2019/2020
zimní i letní semestr
04.10.2019
Krátkodobé
6 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
650 Kč / program
Přihláška
KUDBI
RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
jan.mourek@natur.cuni.cz
221951866
01.10.2019
Další informace
https://www.natur.cuni.cz/biologie/ucitelstvi/nabidka/DVPP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK