Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Bezobratlí pražských stojatých a tekoucích vod ve školní výuce (5827)
Základní informace
Bezobratlí pražských stojatých a tekoucích vod ve školní výuce
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
Navržený vzdělávací program je jednodenní terénní kurz pro učitele základních a středních škol, zaměřený na využití vodních bezobratlých živočichů ve výuce biologie a přírodopisu. Učitelé na něm získají potřebné znalosti a praktické dovednosti potřebné pro vedení hydrobiologicky zaměřené školní exkurze a seznámí se s vhodnými lokalitami pro tyto exkurze na území Prahy. Vyzkoušejí si metody sběru vodních bezobratlých, jejich pozorování a určování v terénu a případné fixace pro účely pozorování ve školní laboratoři. Dále si vyzkoušejí měření vybraných fyzikálních a chemických parametrů vodního prostředí na dané lokalitě.
MŠMT
6968/2019-1
Bezobratlí pražských stojatých a tekoucích vod ve školní výuce
Jednodenní terénní cvičení (exkurze).
Cílovou skupinou jsou především aprobovaní i neaprobovaní učitelé přírodopisu na druhém stupni základních škol, biologie na gymnáziích a obdobných přírodovědných předmětů na středních odborných školách. Dále do cílové skupiny spadají další pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, především vedoucí a lektoři přírodovědných kroužků.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Biologické a příbuzné vědy – obory dále neuvedené
vysokoškolské
jiná dotace nekombinovatelná
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
§ 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a ka
Garant a místo
RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
Katedra učitelství a didaktiky biologie
Katedra učitelství a didaktiky biologie
Praha - Modřany
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
04.10.2019
Krátkodobé
6 (v hodinách celkem)
4.10.2019
Poplatky a financování
650 Kč / program
hrazeno z projektu hl.m. Prahy
Přihláška
KUDBI
RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
jan.mourek@natur.cuni.cz
221951866
01.10.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK