Školení knihovního systému Aleph - Katalog (3325)
Základní informace
Školení knihovního systému Aleph - Katalog
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Ústřední knihovna
Ústřední knihovna [68-UK]
prezenční
čeština
Školení knihovního systému Aleph, modul Katalog.
Školení knihovního systému Aleph - Katalog
Dvoudenní kurz
Znalost katalogizačních pravidel Marc21 a RDA

Podmínky absolvování a kvalifikace
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
úspěšně absolvoval/a
Garant a místo
Mgr. Irena Siváková
Ústřední knihovna
Ústřední knihovna
Termín a délka
2019/2020
zimní i letní semestr
Krátkodobé
16 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
300 Kč / den
Přihláška
José Martího 407/2, 16200 Praha-Veleslavín
Ústřední knihovna
Mgr. Irena Siváková
irena.sivakova@ruk.cuni.cz
224491835
30.09.2019