Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Asistence na sportovních akcích osobám s tělesným postižením (5799)
Základní informace
Asistence na sportovních akcích osobám s tělesným postižením
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství [51-500300]
prezenční
čeština
Teorie o zdravotním postižení, problematika TP, nejčastější diagnózy sportovců(míšní léze, mozková obrna,amputace). Význam pohybových aktivit-biologický, psychologický, sociální. Organizace akce s osobami se ZP - inkluzivní adaptované. Příprava, zajištění, pomůcky, sportovní vybavení, asistence, etické desatero, kluby a organizace v oboru.
Formou kurzu posílit získané dovednosti v oblasti osobní asistence osobám s tělesným postižením. Teoretické znalosti a praktické použití sportovního vybavení pro letní a zimní sporty osob s TP. Seznámit účastníky teoreticky a prakticky s osobní asistencí na akcích TPS, organizace akcí a kluby TPS.
Tělesná výchova a sport
Asistence na sportovních akcích osobám s tělesným postižením
Kurz je plánován jako celodenní, časová dotace odpovídá 8 hodinám
nespecifikovány

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Garant a místo
Mgr. Ilona Pavlová, MBA
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství
UK FTVS
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Listopad
10.11.2019
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
10.11.2019
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1200 Kč / program
Výše úplaty: veřejnost 1200,-Kč/program
Studenti FTVS UK 1000,-Kč/program
Přihláška
UK FTVS, José Martího 31, Praha 6 - Vokovice
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství
Zuzana Neuhäuserová
neuhauserova@ftvs.cuni.cz
220172082
14.02.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK