Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 134)
 
   Přihlásit přes CAS
Speciální pedagogika (pro absolventy SŠ) - zahájení prosinec 2011 (314)
Základní informace
Speciální pedagogika (pro absolventy SŠ) - zahájení prosinec 2011
Kód varianty (CID): 579
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
 
kombinovaný
čeština
http://www.pedf.cuni.cz/uprps
ano
Středoškolské vzdělání s maturitou.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů bez předmětové specializace (0113)
střední s maturitou
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
získání dalších odborných znalostí v oboru
Rozšíření odborné specializace o základy spec.pedagogiky a základy psychopedie a etopedie.
Garant a místo
PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství
Katedra speciální pedagogiky
Termín a délka
2011/2012
zimní semestr
4
250 (v hodinách celkem)
bloková výuka - leden a červen
Poplatky a financování
8900 Kč / rok
590 Kč
Při všech platbách uvádějte:
V.S. číslo programu 651111
Spec.symbol: rodné číslo
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, SO, M. D. Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
16.09.2011
Termín přijímacích zkoušek: Říjen-Listopad 2011
Do přihlášky napište dvě zvolené výchovy (výběr varianty HV nebo VV s TV nebo PV) a uveďte 1 zvolenou specializaci: psychopedii nebo etopedii.
Další informace
www.pedf.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK