Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Přípravný program ke studiiu na vysokých školách v magisterských programech – medicínské, veterinární, farmaceutické obory (4230)
Základní informace
Přípravný program ke studiiu na vysokých školách v magisterských programech – medicínské, veterinární, farmaceutické obory
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Mariánské Lázně [67-30]
čeština jako cizí jazyk
odborné předměty
odborný jazyk
příprava ke studiu na VŠ
zkouška z ČJ
zkoušky z odborných předmětů
prezenční
čeština
Příprava zahraničních studentů na studium na českých VŠ v češtině a dosažení jazykové úrovně B2 – C1 SERR, příprava na studium oborů: všeobecné lékařství, zubní lékařství, veterinární lékařství, farmacie, specializace ve zdravotnictví, geologie, chemie, biologie. Cílovou skupinou jsou zahraniční studenti bez znalosti českého jazyka, kteří chtějí pokračovat ve studiu na českých VŠ.
Dvouletý program jazykové a odborné přípravy na české vysoké školy
1. ročník přípravy: 25 hodin týdně čeština, 2. ročník přípravy: 35 hodin týdně (15–24 hodin týdně čeština a 12–20 hodin týdně odborné předměty podle semestrů)
Dokončené úplné SŠ vzdělání.

Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Garant a místo
Mgr. Petr Hála
Středisko Mariánské Lázně
Středisko Mariánské Lázně
Termín a délka
2019/2020
Září
4
1878 (v hodinách celkem)
Pondělí - Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
8860 EUR / program
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Mgr. Klára Kosová
studref3@ujop.cuni.cz
224990455
15.05.2020
Další informace
http://ujop.cuni.cz/kurz/medicina-a-prirodni-vedy
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK