Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Četba klasiků duchovní literatury * (5777)
Základní informace
Četba klasiků duchovní literatury *
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra systematické teologie a filosofie [26-KST]
kombinovaný
čeština
Kurz nabízí obeznámení s vybranými základními prameny spirituální teologie. Zvyšuje kompetenci v oblasti jejich interpretace a současně posiluje schopnost konfrontovat individuální náboženské prožitky s tradičními zdroji teologického poznání. Prioritou je také umožnit dobrou kontextualizaci náboženského textu do prostředí religiózní zkušenosti, ve kterém vznikl, aby se četba a interpretace těchto děl neredukovala pouze na jejich socio-historické a literární aspekty.
Četba klasiků duchovní literatury
3h měsíčně, říjen 2019 - červen 2020


Termíny setkání:
16.10.2019
13.11.2019
11.12.2019
15.1.2020
12.2.2020

Začátek v 19:00h.


Podání přihlášky a složení poplatku

Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.
Katedra systematické teologie a filosofie
Katedra systematické teologie a filosofie
Klášter karmelitek, Jinonická 760/22, Praha - Košíře
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Září
01.10.2019
Krátkodobé
30 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
800 Kč / program
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
Přihláška
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
31.10.2019
Další informace
www.ktf.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK