Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Přípravný dokupovací program ke studiu na vysokých školách – technické obory (3780)
Základní informace
Přípravný dokupovací program ke studiu na vysokých školách – technické obory
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Liberec [67-50]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
příprava ke studiu na VŠ
prezenční
čeština
Program obsahuje intenzivní výuku češtiny v rozsahu 25 hodin týdně, studenti si mohou na začátku semestru dokoupit odborné předměty podle vlastního výběru.
Přípravný dokupovací dvousemestrální kurz k bakalářskému studiu na českých vysokých školách se zaměřením na technické, přírodovědné obory a medicínu v rozsahu 25 vyučovacích hodin týdně
25 hodin český jazyk týdně + dokoupené odborné předměty
40
Dokončené úplné SŠ vzdělání.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Garant a místo
Mgr. Dana Nevrklová
Středisko Liberec
Středisko Liberec
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
2
925 (v hodinách celkem)
Pondělí - Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
3690 EUR / program
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Mgr. Dana Nevrklová
dana.nevrklova@ujop.cuni.cz
485105024
15.05.2020
Občané EU do 31.8.2019.
Další informace
http://ujop.cuni.cz/strediska/liberec
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK