Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Základy práva pro tajemníky fakult vysokých škol (5773)
Základní informace
Základy práva pro tajemníky fakult vysokých škol
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Právnická fakulta
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM [22-J]
prezenční
čeština
5 dní po 4 hodinách – celkem 20 hod.
Čtvrtky 10.00 – 11.30, 12.00 - 13.30


1. seminář 31. 10. 2019

Základy ústavního systému. Systém pramenů práva. Základy legislativního procesu. Právní předpisy a další abstraktní akty (statutární předpisy, vnitřní předpisy). Vybrané otázky správního práva (zejména správní řízení a správní soudnictví)
– doc. JUDr. M. Kopecký, CSc.

2. seminář 21. 11. 2019

Právo na informace, právní úprava postavení vysokých škol - doc. JUDr. M. Kopecký, CSc.

Občanské právo (základy smluvního práva, vybrané typy smluv, odpovědnost)
– Mgr. Vít Lederer, Ph.D.


3. seminář 12. 12. 2019

Obchodní právo (právní jednání podnikatele, veřejné zakázky) – JUDr. T. Horáček, Ph.D.

4. seminář 9. 1. 2020

Pracovní právo (vznik, změna a zánik pracovního poměru, pracovní smlouva, DPP, DPČ, práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance) – JUDr. J. Morávek. Ph.D.

5. seminář 30. 1. 2020

Finanční právo (zejména veřejné rozpočty a hospodaření podle nich, finanční kontrola)
– doc. JUDr. R. Boháč, Ph.D.
Základy práva pro tajemníky fakult vysokých škol
5 dní po 4 hodinách – celkem 20 hod.
Čtvrtky 10.00 – 11.30, 12.00 - 13.30

žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Katedra správního práva a správní vědy
Katedra správního práva a správní vědy
Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Říjen
31.10.2019
Krátkodobé
20 (v hodinách celkem)
31.10.2019
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
8000 Kč / program
Přihláška
Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM
Danuše Kučírková
Kucirkov@prf.cuni.cz
221 005 503
24.10.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK