Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Chráněná území ČR (Zoologie a botanika v exkurzní praxi) (5772)
Základní informace
Chráněná území ČR (Zoologie a botanika v exkurzní praxi)
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra biologie a environmentálních studií [41-KBES]
prezenční
čeština
Kurz je zaměřen na získání základních dovedností při určování přírodnin v jejich přirozeném prostředí
Zoologie a botanika v exkurzní praxi IV
Kurz v dílce 100 hodin bude vyučován převážně exkurzní formou,
během zimy budou kombinovány přednášky a exkurze.
Obsahem kurzu bude pozorování rostlin a živočichů v pražském okolí.
20
Zájemci budou přijati bez předchozích podmínek.
Předpokládá se pro pohyb v přírodě potřebná kondice

Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Garant a místo
Ing. Jan Andreska, Ph.D.
Katedra biologie a environmentálních studií
Katedra biologie a environmentálních studií
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Září
2
100 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / rok
Platba výhradně na účet 85236011/0100, jako variabilní symbol prosím uveďte 6-717-19 ve tvaru 671719.
Přihláška
garantovi kurzu
Ing. Jan Andreska, Ph.D.
jan.andreska@pedf.cuni
221900174
30.09.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK